Política de Privacitat

Última actualització: Març del 2023

 

Informació a l’usuari

Gerard Miralles Quintana, com a responsable del tractament de dades, informa que, segons el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, tractem les seves dades tal i com consta a continuació.

 

L’informem que, amb caràcter general, aquest web és informatiu, per la qual cosa no es tracten dades.

 

Contacte

Titular: Gerard Miralles Quintana

Domicili: Av. Sant Ignasi de Loiola, 110, Badalona (08912)

Mail: gmiralles@icab.cat

 

Amb la finalitat d’oferir un millor servei, s’analitzen el número de visites, així com l’activitat de les persones visitants.

 

Aquesta pàgina web no conté enllaços a pàgines web de tercers.

 

Informació bàsica de protecció de dades

A continuació l’informem sobre la política de protecció de dades.

 

Responsable del tractament

Les dades que es puguin obtenir a través del consentiment dels interessats es tractaran de manera confidencial i s’incorporaran a la corresponent activitat del tractament que és titularitat del propietari d’aquesta web.

 

Finalitat

La finalitat del tractament de les dades personals és la de facilitar la informació que sol·licitin els visitants d’aquest web.

 

Legitimació

El tractament de les seves dades personals es realitzarà en base al consentiment de l’interessat o d’una obligació legal.

 

Conservació de les dades

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual s’hagin recollit.

 

Comunicació de les dades

Amb caràcter general, les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte quan s’estableixi legalment.

 

Drets de les persones interessades 

Per sol·licitar l’accés, supressió o limitació de les seves dades personals, o oposar-se al seu tractament, en cas que es compleixi amb el que estableix el Reglamento General de Protección de Datos, així com la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, pot dirigir un escrit al responsable del tractament a la direcció «Av. Sant Ignasi de Loiola, 110 de Badalona (08912).